Projecten

Mijn jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven weet ik te combineren met wat de opleiding HBO-verpleegkunde mij heeft gebracht. Ik kan zo mijn verpleegkundige kennis inzetten als ik werk met zorgteams. Voor diverse zorginstellingen heeft mijn inzet geleid tot een positief veranderproces, waardoor juist ook de teamleden met hernieuwde energie aan het werk gaan.

2005 - heden

Werkzaam als projectleider en BIG geregistreerde niveau 5 verpleegkundige. Werkzaam in de ouderen- en thuiszorg gericht op het praktisch verbeteren van de kwaliteit van zorg door het begeleiden van verandertrajecten en het coachen van medewerkers op de werkvloer.

Maart 2018 - april 2018 

MC Groep, Lelystad

 • Trainen van 200 verpleegkundigen om ruimte te maken om te leren;
 • Samen met de MC Groep opzetten van een Training die past in het bredere trainingscurriculum;
 • Sturen op het laten ervaren én het gaan werken met Medicatieveiligheid.

Januari 2018 - februari 2018

Mosae, Maastricht

 • Trainen van 40 zorgprofessionals over wat de IGJ écht wil zien bij contact-verzorgenden en de rol van de verpleegkundigen hierin;
 • On-the-job coaching van de verpleegkundigen;
 • Ondersteuning teamleiders op hoe gedragsverandering te organiseren is in zorgteams.

Augustus 2017 - januari 2018

Careyn, Wateringen

 • Waarneming verlof kwaliteitsverpleegkundige;
 • Begeleiden van 6 zorgteams;
 • Coaching on-the-job van zorgprofessionals.

September 2016 - juni 2017

Lelie Zorggroep, Rotterdam

 • Herstructureren van het primaire zorgproces conform geldende wet- en regelgeving;
 • On-the-job coachen van 6 zorgteams;
 • Implementatiekracht ontwikkelen in het team vanuit 'Team Taak Houders Medicatie Veiligheid';
 • Begeleiden van teamcoaches op verpleegtechnische inhoud.; w.o. risico-inventarisatie, BOPZ en Methodisch Werken;
 • Begeleiden van de uitrol van het ECD, avond-, weekend- en nachthoofden en flexkrachten.

April 2016 – juli 2016

SZR Rivierenland, Tiel

 • Herstructureren van het primaire zorgproces conform geldende wet- en regelgeving;
 • On-the-job coachen van medewerkers. Zichtbaar en werkbaar maken welke zorgprofessionals het beste passen bij de GRZ- en Observatie-afdeling. Dit op basis van 'Willen Weten en Kunnen' i.c.m. de geconcentreerde kernwaarden van de zorginstelling;
 • Zorgprofessionals inzicht bieden op persoonlijke en professionele groeistappen;
 • Organiseren van eigenaarschap in het team rondom Medicatieveiligheid.

Oktober 2015 – februari 2016

ZorgWaard, Hoekse Waard

 • Herstructureren van het primaire zorgproces conform geldende wet- en regelgeving;
 • Verbeteren van kwaliteit van zorg door inzicht te organiseren (d.m.v. nulmeting) op te verbeteren kwaliteitsnormen conform de HKZ, en ter opheffing van verscherpt toezicht IGZ;
 • Implementeren (o.a. door organiseren van trainingen) en opstellen van nieuwe protocollen en procedures vanuit van de 'Aandachtsvelders'-methodiek.

April 2015 – juni 2015

Graça Thuiszorg, Rotterdam

 • Herstructureren van het primaire zorgproces conform geldende wet- en regelgeving;
 • Verbeteren van kwaliteit van zorg, streven naar kwaliteitsnormen conform de HKZ ter opheffing van verscherpt toezicht IGZ;
 • Opstellen van en uitvoering geven aan het plan van aanpak;
 • Aanpassen, implementeren en opstellen van nieuwe protocollen en procedures;
 • Coaching on-the-job;
 • Zorgdragen voor borging en rol-houderschap door de teamleden.

2013 – heden

Affectum BV, Rotterdam

Eigenaar/Innovator

Affectum BV heeft thumbl ontwikkeld; een werkwijze die het gevoel van het individu, direct én vertrouwelijk, in relatie brengt tot het team. Met behulp van een app meet thumbl hoe iedereen in zijn vel zit en welke factoren daarop van invloed zijn. thumbl neemt de hele organisatie mee om te werken aan thema’s als geluk (welbevinden), energie (bevlogenheid), vitaliteit (gezondheid) en stress-factoren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.