Training

Training Medicatieveiligheid

Heeft uw organisatie te weinig grip op Medicatieveiligheid? Deze trainingen zijn geschikt gemaakt voor de Intra- én de Extramurale zorg.

Ik wil meer weten over de trainingen van Zorg voor Projecten!

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over onze trainingen. Wij nemen dan zo snel mogelijk - vrijblijvend - contact met je op.


Training Medicatieveiligheid

 

Medicatieveiligheid is essentieel in een zorgorganisatie, maar helaas moeilijk te organiseren. Het raakt zoveel verschillende onderdelen van het werkproces – hoe zorg je voor een klimaat waarin zowel de cliënt als de zorgprofessional zich veilig weet voor alles rondom medicatie? Je bent niet alleen als je vaststelt dat dit voor jou, je collega’s en je organisatie een worsteling is.

Gelukkig kan het wél: medicatieveiligheid goed organiseren. En het is minder moeilijk dan het lijkt. Je hebt alleen wat steun nodig om weer te leren werken vanuit het inzicht in wat nodig is voor een gezonde balans tussen collegialiteit en professionaliteit.

Balans tussen Wat en Hoe

De oplossing zit in het vermogen om op een hele praktische manier twee onderdelen van dit proces aan te sturen.

 • De eerste is het onomwonden benoemen van de professionele en of organisatorische norm. Mijn ervaring is dat organisaties terughoudend zijn geworden in het actief uitdragen van de professionele norm. Dit terwijl juist actie gerichte zorgprofessionals snakken naar eenduidige aansturing in wat er moet gebeuren. Door de norm te benoemen stuur je je zorgprofessionals aan vanuit het ‘wat’.
 • De tweede component draait om het betrekken van de professionals bij het ‘hoe’. Zij – de zorgprofessionals – weten als geen ander waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Het is nodig om ze te ondersteunen in het bovenwater krijgen van deze knelpunten en welke praktische oplossingen hiervoor nodig zijn. De input van de medewerkers moet leiden tot een zichtbare bijdrage in de opbouw van werkinstructies en Medicatieveiligheidsprotocollen.

Wanneer het wat en het hoe functioneel in elkaar overlopen zal  je ervaren dat grip op Medicatieveiligheid werkelijkheid is geworden.

De trainingen die ik heb ontwikkeld, geven praktische antwoorden op opmerkingen als:

 • ‘Hoe kan het zijn dat ze dit nog steeds niet pakken!’
 • ‘Moet ik dát dan óók nog aan ze gaan uitleggen?’
 • ‘Ik heb de teams een e-mail gestuurd over het gewijzigde protocol, dus het ligt niet aan mij dat het niet wordt opgepakt’
 • ‘Ík wil wel, maar collega x wil niet meewerken’

De Trainingen

Mijn jarenlange ervaring als HBO-Verpleegkundige heb ik vertaald naar drie trainingen die jou en je teams kunnen helpen om weer grip te krijgen op het Medicatieveiligheidsproces:

 • Training Medicatieveiligheid Basis. Voor het hele team.
 • Training Medicatieveiligheid Voortgezet. Alleen voor de beste drie medewerkers uit de zorgteams. Bij deze Voortgezette Training is het belangrijk om een de Kwaliteitsverpleegkundige, Kwaliteitsmedewerker en een teamleider of locatie manager aan te sluiten.
 • Training Dossiers op Orde. Voor de EVV-ers, contactverzorgenden en Verpleegkundigen.

 Training Medicatieveiligheid Basis

Voor het hele team

De eerste stap van het leren werken met Medicatieveiligheid is dat Zorgprofessionals gaan ervaren dat ze anders werken dan er staat voorgeschreven. Dit is wat we gaan doen:

 • De Driehoek van verandering doorlopen. Hierin leren ze waarom en hoe ze in het dagelijks werk ruimte moeten maken voor Intrinsieke Motivatie – Collegialiteit – Professionaliteit.
 • Leren werken volgens de 1-3-5 regel: één onderwerp bespreken in groepjes van drie, gedurende vijf minuten. Zo leren verzorgenden en verpleegkundigen op een intuïtieve manier to-the-point te blijven.
 • Een plan maken voor de volgende werkweek dat past op één post-it, over hoe het team de komende week gaat werken aan Medicatieveiligheid.

Deze training

 • is geschikt voor iedere verzorgende of verpleegkundige;
 • geef ik aan max. 25 deelnemers per sessie;
 • kost € 849,00 (excl. btw) per training van drie uur (met 25 deelnemers kost dit 36 euro per deelnemer.).

Training Medicatieveiligheid Voortgezet

We doorlopen de complete Cirkel van Medicatieveiligheid.

We gaan aan de slag met de beste en meest gemotiveerde zorgprofessionals uit je teams en je organisatie. Samen worden ze tijdens 4 contactmomenten getraind op:

 • Doorlopen van de Driehoek van Verandering. Centraal staat hierin het praktisch ruimte voor Intrinsieke Motivatie, Collegialiteit en Professionaliteit
 • Werken volgens de 1-3-5 regel. We bespreken één onderwerp, in groepjes van drie in vijf minuten. Zo leren verzorgenden en verpleegkundigen op een intuïtieve manier om to-the-point te blijven in een gesprek.
 • Hoe betrek ik mijn collega’s. Ze maken kennis met de Zes Fasen van Verandering, zodat ze zelf kunnen inschatten in welke fase van verandering hun teamleden zich bevinden, en welke praktische interventie hierbij hoort.
 • Drie keer aan de slag. Ze maken een plan om concreet aan de slag te gaan met Medicatieveiligheid op de werkvloer; daarvoor krijgen ze beschikking over de middelen die Zorg voor Projecten heeft ontwikkeld voor de zorg (o.a. het Kwartet Medicatieveiligheid en de First-Aid-Kit Medicatieveiligheid)
 • Meten is weten. Samen gaan we kijken naar de effecten die de interventies hebben, o.a. door audits. Zo nodig passen we de plannen en enkele werkinstructies / protocollen aan.

Aanbeveling voor de opdrachtgever

Ter afronding wordt een praktische samenvatting opgesteld voor de opdrachtgever met op het team toegespitste aanbevelingen.

 • Geschikt voor de beste twee of drie zorgprofessionals. Het is nodig dat hierbij naast een Kwaliteitsverpleegkundige en of een kwaliteitsfunctionaris ook de Leidinggevende aanwezig is.
 • Tot 25 deelnemers per sessie.
 • Ik loop 3x 3 uur mee op de afdeling(en) tijdens trainingsdagen.
 • De eerste sessie duurt drie uur en de volgende drie trainingsmomenten duren 2,5 uur. Er is ruimte voor maximaal 7 teams.

Neem voor informatie over de Voortgezette Training contact met me op:
Richard Jorna | 06 49407407 | e-mail

Training Dossiers op Orde

Voor de EVV, Contactverzorgende en Verpleegkundige

Je dossiers op orde krijgen is een lastige opgave. De kracht van verzorgenden zit in hun vermogen bijzonder veel details te weten. Ze hebben ondersteuning nodig bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaak, en het structureren van de veelheid van informatie – daar is de expertise van een niveau 4 of 5 verpleegkundige voor nodig.

Met mijn aanpak heb ik meerdere organisaties tot een goedkeuring van de IGJ mogen begeleiden. Medewerkers zijn blij met de duidelijke kaders die ik bied. De verpleegkundigen krijgen inzicht in hoe ze zich verhouden tot hun collega’s. De leidinggevenden zien dat hun sturing effectiever en meer mensgericht wordt.

Dit is wat we gaan doen:

 • De Driehoek van verandering doorlopen. Hierin leren ze waarom en hoe ze in het dagelijks werk ruimte moeten maken voor Intrinsieke Motivatie, Collegialiteit en Professionaliteit.
 • Te werken volgens de 1-3-5 regel. We bespreken één onderwerp, in groepjes van drie in vijf minuten. A.d.h.v. deze methode leren verzorgenden en verpleegkundigen op een intuïtieve manier om een punt te zetten achter wat besproken wordt.
 • Dossiers op orde volgens de Waterval methode. Een zorgdossier begint voor veel Verzorgenden op een abstracte manier (‘Waarom is de levensgeschiedenis belangrijk voor vandaag?’. Acties en Zorgdoelen worden door elkaar gehaald.) Hoe meer er in het dossier richting een dagelijkse route- of werkinstructie wordt gewerkt, hoe concreter het dossier hoort te worden. Verpleegkundigen leren waarom de Risico-inventarisatie altijd door hen gecontroleerd moeten worden en waarom de werkinstructie afgestemd moet worden op de zwakste schakels in het team.
 • Concrete opdracht. De EVV-ers of contactverzorgenden worden ondersteund met het opstellen van concreet plan van aanpak voor ieder dossier. De voortgang van de compleetheid van de dossiers wordt zichtbaar gemaakt, gecontroleerd en vastgesteld door de organisatie.

 

 • Geschikt voor de EVV, Contactverzorgende of verpleegkundigen werkzaam in teams.
 • Ik loop vier keer 3 uur mee op de afdeling(en) tijdens trainingsdagen.
 • Tot 25 deelnemers per sessie, maximaal 5 teams per training.

Neem voor informatie over de Dossiers op Orde Training contact met me op:
Richard Jorna | 06 49407407 | e-mail

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.